top of page

טיפול באלרגיה מסכנת חיים

למה הכוונה?

כשאנחנו מדברים על אלרגיה מסכנת חיים, מדובר על אנשים, אשר מאובחנים ע"י בדיקת דם (ige), כאלרגים לפריט מסויים, או יותר (מזון/כימיקל/סביבתי), ברמה מסכנת חיים (רמה 4-6).

אנשים אלו, נמנעים ממגע/הרחה/אכילה של אותם פריטים.

באמצעות פרוטוקול טיפול מאוד ספציפי, יחד עם מעקב צמוד של הרופא המטפל, ניתן להוריד את רמת הרגישות, גם כשמדובר ברמות 4-6.

מה ההבדל מטיפול naet רגיל?

ישנו פרוטוקול ארוך, שמצריך מפגשים ארוכי טווח בקליניקה,לפחות אחת לשבוע ובנוסף טיפולים בייתים.

ישנו צורך במעקב של הרופא המטפל, ומדי פעם חזרה על בדיקות הדם, לוודא שאכן הנתונים משתפרים.

אין חשיפה ישירה של המטופל לאלרגן, אלא שימוש במבוגר שיהווה מחליף עבורו, עד שרמות האלרגיה יירדו בצורה משמעותית.

הטיפול מאוד הדרגתי ומבוקר.

ישנו הסבר נוסף ודוגמאות מהעולם, באתר naet הישראלי

כרגע הזמנות באיסוף עצמי בלבד

bottom of page